Betalingsterminaler

Stasjonære betalingsterminaler:

 

Mobile terminaler:

 

Utgående stasjonære terminaler

 

Utgående mobile betalingsterminaler