Z-POS Rapporter

Dagsoppgjør viser mye informasjon det for eier/leder vil være interessant å få ut av systemet, samtidig som det er lovpålagt å skrive ut en slik rapport. Rapporten viser blant annet avvik på kontant, avvik på betalingsterminal, samt alle returer/korreksjoner/kanselleringer som har blitt gjort denne dagen. Det er også mulig å velge en utvidet dagsrapport som viser denne type informasjon pr. ansatt. Videre viser systemet også dekningsbidrag i både kroner og prosent dersom kostpris er i bruk på varene.

Alle rapporter i Z-POS er det mulig å kjøre ut i ettertid med datoavgrensning. Her man man velge hva slags type info som skal inkluderes, eller om man kun ønsker en rapport på varer for ett gitt tidsrom. Systemet lagrer alle dagsoppgjør og avstemming fra betalingsterminalen slik at det er mulig å skrive ut disse i ettertid dersom det skulle være behov. Ved oppsett i nettverk har man også to forskjellige Z rapporter man kan velge i – Lokal eller Global. Lokal Z rapport kjører ut oppgjør kun for den aktuelle kassen, mens den globale Z rapporten skriver ut omsetning for alle maskinene i nettverket. Det finnes også ekspeditørrapport som kun skriver ut rapport for innlogget ekspeditør.

Systemet benytter seg av elektronisk journal. Dette er en journal hvor alt som skjer på kassen blir loggført. Denne journalen er det også mulig å tidsavgrense, samt det er mulig å filtrere den ytterligere hvis man for eksempel ønsker å se hvor mange ganger ansatt x åpnet skuffen i ønsket tidsrom. Det er mulig å filtrere på alle funksjonstaster i den elektroniske journalen.

Trykk på ett av punktene under for å lese mer om funksjonaliteten

 

Z-POS Rapporter

 1. Daglige rapporter

  Z-POS har daglige X og Z rapporter slik som tradisjonelle kasser. Rapportene tilfredsstiller norsk lov, og inneholder også informasjon om når rapporten ble kjørt sist. Det finnes Lokal X og Lokal Z rapport som vil være ett dagsoppgjør på kassen det blir utført. I tillegg til dette finnes det Global X og Global Z rapport som viser omsetning for alle kassene i samme nettverket / installasjon. De daglige Z rapportene kan settes opp til å vise innbetalinger / utbetalinger, differanser på kontant og bank samt uttak til nattsafe for riktig veksel i skuff. Alle daglige rapporter og avstemminger blir lagret i systemet, slik at de kan skrives ut på nytt til enhver tid, og er meget nyttig i tilfellene hvor rapporter blir borte.

 2. Valg for daglige rapporter

  På de daglige rapporten kan det velges hvilken informasjon som skal fremvises. Dette kan være informasjon som : Kontantdifferanse, tips kontant, tips bankterminal, tips faktura, Faktura info, Bankboks/Nattsafe, Ekspeditør, Ekspeditørdetaljer, Varer, Statistikk og funksjoner. Merk at all lovpålagt informasjon vil skrives ut uavhengig av brukervalg.

 3. Elektronisk Journal

  Systemet har en elektronisk journal, eller en sladrerull. Denne viser alle innslag som er gjort på kassen, være seg salg, korreksjoner, returer, rabatter og lignende. I motsetning til tradisjonelle systemer er det også mulig å filtrere journalen på funksjon, kasse og bruker. Dette gjør at man slipper å bli i ruller/søke etter transaksjoner. Om man ønsker å få en oversikt over korreksjoner velger du rett og slett å sortere journalen på funksjonen “Korriger”.

 4. Salgsstatestikk / Månedsrapport / Årsrapport

  Salgsstatestikk gir brukeren mulighet til å sortere salgsdata på ønsket tidsrom. Dette gjør at dette er rapporten man bruker uavhengig om man ønsker en ukesrapport, månedsrapport, mva termin rapport eller en årsrapport. Man velger rett og slett riktig datoavgrensning før rapporten kjøres, og rapporter blir riktig. Rapporten kan også filtreres på ekspeditør, kasse og type rapport (Vare, MVA, Varegruppe, Gruppe, Betalingsmetode, Timesalg, Statestikk, Differanse på bank og kontant og Faktura)

 5. SAF-T Rapport (Kassaloven 2017)

  Z-POS inneholder fra versjon 1.4 også rapporten SAF-T. Dette er ett relativt nytt format i Norge, og er en del av den nye kassaloven som ble innført 01.01.2017. Dette formatet er bestemt av skatteetaten, og gjør at alle kasser i Norge rapporterer i det samme formatet, som igjen gjør at disse filene kan importeres inn i Skatteetaten sine verktøy.