Z-POS “Hvem er på jobb?”

Z-POS "Hvem på er jobb i dag?" funksjonen
Kan erstatte skatteetatens registreringsbok!

I systemet ligger det løsning for timeregistrering som tilfredsstiller myndighetenes krav og som kan erstatte boken “Hvem er på jobb i dag”.
Systemet viser hvem som er på jobb i en oversiktlig liste, og det er også mulig å vise dette i en journal med datoavgrensning senere.
Når en bruker logger seg inn på salgsskjermen i kassen, vil brukeren automatisk også logge seg inn i timeregistreringen, mens andre ansatte som ikke brukes kassen må gå til kassen og logge seg inn for å bli registrert.
Det finnes flere alternativer for automatisk utlogging. Dette kan gjøres automatisk ved dagsrapport, automatisk etter en gitt tid med inaktivitet eller ved en gitt tid. Det er også mulig å for eksempel logge ut brukerne klokken 16.00 dersom brukerne ikke er logget ut innen 19.00.
Dette gir systemet god fleksibilitet. For å kunne skrive ut lister i henhold til myndighetenes krav forutsettes det at man har Admin pakken.

 

Eksempler: