Z-POS Admin (Backoffice)

Z-POS kan leveres med en valgfri backoffice løsning som inneholder mer avanserte funksjoner enn den vanlige versjonen, og her kan du lese om noen av disse. Trykk på ett av punktene under for å lese mer om funksjonaliteten

 1. Overføring av data til regnskapsfører

  Vi tilbyr regnskapsoverføring til de mest populære regnskapssystemer i Norge. Overføringen skjer enten ved epostoverføring eller API overføring. 

  Vi har opprettet en egen side med mer info om denne funksjonen, så les gjerne mer utfyllende der 🙂

 2. Faktura direkte på epost til kunde

  På kundekortet til alle kunder kan det velges hvordan fakturaen skal leveres. Det er mulig å velge mellom PDF, skriver eller PDF pr. epost direkte til kunde. Ettersom Z-POS inneholder både integrert PDF generator og avanserte SMTP valg med blant annet TLS/SSL og autentisering skjer levering av faktura på epost raskt og effektiv.

 3. Vareadministrasjon

  Z-POS Admin har de samme valgene for varer som du har i Klient programmet, men oppbyggingen er laget for større skjermer / bruk av mus og tastatur og kan derfor oppleves ryddigere og enklere å jobbe med. I tillegg til valgene i klient, finnes det muligheter for å legge til flere prisnivårer, Vekt, Volum, Katekori, Pakkeenhet og Antall pr. enhet samt MVA koder og kontonummer for eksportering til regnskap. I admin delen knyttes også varer mot leverandør hvor det er mulig å velge leverandørens varenummer samt også prioritering på leverandør om samme vare kan kjøpes fra flere leverandører. Vareetiketter kan også skrives ut direkte fra varebilde i Admin.

 4. Timeregistreringsfunksjon / “Hvem er på jobb i dag”

  I systemet ligger det løsning for timeregistrering som tilfredsstiller myndighetenes krav og som kan erstatte boken “Hvem er på jobb i dag”. Systemet viser hvem som er på jobb i en oversiktlig liste, og det er også mulig å vise dette i en journal med datoavgrensning senere. Når en bruker logger seg inn på salgsskjermen i kassen, vil brukeren automatisk også logge seg inn i timeregistreringen, mens andre ansatte som ikke brukes kassen må gå til kassen og logge seg inn for å bli registrert. Det finnes flere alternativer for automatisk utlogging. Dette kan gjøres automatisk ved dags rapport, automatisk etter en gitt tid med inaktivitet eller ved en gitt tid. Det er også mulig å for eksempel logge ut brukerne klokken 16.00 dersom brukerne ikke er logget ut innen 19.00. Dette gir systemet god fleksibilitet. For å kunne skrive ut lister i henhold til myndighetenes krav forutsettes det at man har Admin pakken.

 5. Varemottak

  Systemet inneholder funksjon for varemottak, og dette kan gjøres på to måter. Den enkleste metoden er å bruke en håndholdt skanner, hvor man skanner alle varene er er mottatt og deretter setter skanneren i dockingstasjonen. Dette varemottaket kommer da automatisk opp i systemet, og kan importeres direkte inn. Den andre metoden er manuelt varemottak. Dette gjøres manuelt ved å søke opp EAN kode eller varenavn og deretter velge hvor mange skal er mottatt. Det er også mulig å skrive ut og lagre til fil tidligere varemottak.

 6. Lagertelling / Lagerverdi

  Z-POS inneholder funksjon for lagertelling, og dette kan også gjøres på to måter. Den enkleste metoden er å bruke en håndholdt skanner, hvor man skanner alle varene og velger riktig antall på håndskanneren før denne settes i dockingstasjonen. Lagertellingen kommer da automatisk opp i systemet, og kan importeres direkte inn. Den andre metoden er manuel lagertelling. Dette gjøres manuelt ved å søke opp EAN kode eller varenavn og deretter velge hvor mange som er opptalt. Det er også mulig å skrive ut og lagre til fil tidligere lagertellinger. Systemet håndterer også lagerverdi dersom kostpris er lagt til varen. Lagerverdi oppdateres kontinuerlig også gjennom dagen når det blir foretatt salg. Det er også mulig å få ut lagerverdi på ett hvilket som helst gitt tidspunkt man måtte ønske, også bakover i tid. (Så om det er ønskelig er det ikke noe problem å hente opp raskt lagerverdien du hadde forrige sommer for sammenligning)

 7. Varebestilling / Innkjøpsordre

  Det finnes mulighet for å generere innkjøpsordre direkte fra systemet. Her velges først leverandør, og deretter kan varene legges til innkjøpsordren ved navn, strekkode, leverandørens varenummer og internt varenummer.

 8. Import og eksport av varer og kunder

  Z-POS inneholder en meget kraftig funksjon for import og eksport av produkter og kunder. Vi både importerer og eksporterer til Excel. I importrutinen velges det hvilke kolonner som skal inneholde hvilken informasjon før import, og dette oppsettet kan også lagres for raskere import med lik fil neste gang. Dette gjør at de fleste filer ikke trenger noe bearbeiding før de kan importeres.

 9. Bærbare håndholdte terminaler

  Vi leverer bærbare håndholdte terminaler for enklere, raskere og mer nøyaktig lagertelling og varemottak.

 10. PDF Generator / Server

  Systemet inneholder en egen PDF Generator / Server. Denne kjører på databaseserveren og er helt automatisk. Denne genererer PDF filer meget raskt og enkelt, og gjør at det ikke er nødvendig med 3 parts programvare for generering av PDF filer.

 11. Etikett / Labeldesigner

  Det finnes også en egen etikett / labeldesigner hvor det er mulig å skreddersy hvordan du ønsker at dine etiketter skal se ut. Dette gjør at så og si alle etikettskrivere er kompatible med Z-POS, uavhengig av type, bredde og leverandør. Det gir deg også mulighet til å lage mer spesielle etiketter slik at din butikk skiller seg ut.

 12. Nettbrett / Pads / Håndholdte bestillingsbrett

  Z-POS kan også installeres på nettbrett. Normal størrelse på nettbrettene er fra 8″ til 12″. Disse koblet opp i samme nettverket og benytter seg også derfor av eksisterende kjøkkenskrivere og lignende. I faghandel miljøer kan ett slikt nettbrett brukes som kasse mens man geleider kunden rundt i butikken.

 13. Utskrift av etiketter

  Utskrifter av etiketter gjøres direkte fra produktbildet. Systemet støtter ubegrenset antall etikettstørrelser og design, slik at det er raskt og enkelt å skrive ut forskjellig type informasjon til forskjellige varer.