Author Archives for Mabu-Admin

Mobil eller stasjonær betalingsterminal?

December 5, 2018 6:06 am Published by Leave your thoughts

Skal jeg velge mobil eller stasjonær betalingsterminal? Vi får ofte spørsmål fra kunder om vi anbefaler mobile eller stasjonære betalingsterminaler til deres bruk. Svaret på dette kommer an på hvilke behov kunden har. Dersom virksomheten for eksempel kun skal drive med utkjøring av mat, vil en mobil betalingsterminal være det naturlige valget. Hvis man derimot driver en frisørsalong, og aldri tar med terminalen til kunden, vil en stasjonær betalingsterminal være det naturlige valget.…


Det du bør vite om den nye regnskapsloven

December 5, 2018 6:05 am Published by Leave your thoughts

Ny regnskapslov trer i kraft fra 01.01.2017 for systemleverandører, og fra 01.01.2019 for bokføringspliktige. Denne nye loven har som formål å redusere svart økonomi knyttet til kontantsalg ved å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemene. Loven skal også skape like konkurransevilkår mellom næringsdrivende. Man har naturlig nok spørsmål til hvilke innvirkninger den nye kassaloven vil få for ens eget foretak, spesielt hvis bedriften per dags dato bruker eller planlegger å anskaffe et kassasystem.…