Ny regnskapslov fra 01.01.2019

Ny regnskapslov trer i kraft fra 01.01.2017 for systemleverandører, og fra 01.01.2019 for bokføringspliktige. Denne nye loven har som formål å redusere svart økonomi knyttet til kontantsalg ved å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemene. Loven skal også skape like konkurransevilkår mellom næringsdrivende.

Man har naturlig nok spørsmål til hvilke innvirkninger den nye kassaloven vil få for ens eget foretak, spesielt hvis bedriften per dags dato bruker eller planlegger å anskaffe et kassasystem. Under har vi forsøkt å besvare de mest vanlige spørsmålene.Man har naturlig nok spørsmål til hvilke innvirkninger den nye kassaloven vil få for ens eget foretak, spesielt hvis bedriften per dags dato bruker eller planlegger å anskaffe et kassasystem. Under har vi forsøkt å besvare de mest vanlige spørsmålene.

Kan jeg bruke mitt nåværende kassesystem etter 01.01.2017?

Dersom man allerede eier et kassasystem som ikke tilfredsstiller kravene i henhold til den nye regnskapsloven, kan man fortsatt bruke denne til 01.01.2019. Du kan enkelt se på Skatteetaten sine sider hvilke systemer og hvilke versjoner som er i henhold til den nye loven.

Kan jeg kjøpe et «ikke-godkjent» kassasystem nå?

Man kan kjøpe et kassasystem som ikke dekker kravene i henhold til den nye regnskapsloven, så lenge dette kjøpes før 01.01.2017. Deretter kan man bruke kassasystemet til 01.01.2019.

Systemleverandører har ikke hatt lov til å selge systemer etter 01.01.2017 som ikke tilfredsstiller den nye loven.

Hvilket systemer er godkjente i dag?

Alle systemer som er produkterklærte pr. dags dato står oppført i listen som finnes hos Skatteetaten. Vær oppmerksom på at versjonsnummeret også må stemme for at systemet skal være i henhold til regelverket.

Listen hos Skatteetaten kan finnes her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/liste/

Vil jeg merke noen daglig forskjell ved kassasystemet etter at det er produkterklært?

Om du vil merke noen daglig forskjell avhenger litt av hvilke funksjoner du bruker i kassesystemet. Men mest sannsynlig vil du kunne oppleve noen små endringer.
Her har vi nevnt noen av disse:
– Man vil blant annet ikke lengre kunne skrive ut mange kvitteringskopier – kun én.
– Alle systemer skal ha integrert skuff. Unntaket er restaurantmiljøer hvor kelnere tar betalt ved bordene og kassepunkter som ikke tar imot kontanter. (Har man mer enn ett kassepunkt kan man godta kontanter kun i en av kassepunktene)
– Alle åpninger av skuff skal registreres på oppgjøret. Dette gjelder også åpninger med nødåpner.
– Det skal ikke være mulig å starte ett nytt salg dersom skuffen er åpen.
– Systemet skal generere kvittering uavhengig av om kunden ønsker denne. Det vil derfor i de fleste tilfeller ikke lenger være mulig å skru av kvittering og spørre kunden slik man har gjort tidligere.
– Det er satt strengere krav til hva som skal registreres og være med på daglig Z rapport.

Vil mitt nåværende kassesystem bli oppdatert, slik at det vil bli produkterkært?

Hvorvidt deres nåværende kassasystem vil bli oppdatert, slik at det blir produkterklært, vil variere fra leverandør til leverandør. Vi vet at de fleste utgåtte modeller av tradisjonelle kasser mest sannsynlig ikke vil bli godkjent, men også flere butikkdataprogramvarer, da spesielt programvarer som har blitt importert fra utlandet, som nå må tilpasse seg norske lover og regler.

Z-POS kassesystem kan i de fleste tilfeller oppdateres i henhold til ny regnskapslov ved bytte av skuff, ettersom de nye skuffene må detektere om skuffen er åpen eller ikke.

Må man ha datakasse?

Det er ingen krav i loven som tilsier at man må ha en datakasse. Så lenge kassasystemet tilfredsstiller forskriften og er produkterklært, vil det være lov å bruke det.

Når starter dere oppgraderingen av mitt system?

Programvaren Z-POS produkterklært i henhold til den nye loven, og alle systemer levert etter 01.01.2017 er produkterklært.

Systemer som kjører på en versjon som ikke er produkterklært vil bli kontaktet og oppdatert i løpet av 2018.