Det du bør vite om den nye regnskapsloven

Skrevet av Jacob W
15th Juli, 2016

Ny regnskapslov trer i kraft fra 2017 for systemleverandører, og fra 2019 for bokføringspliktige. Denne nye loven har som formål å redusere svart økonomi knyttet til kontantsalg ved å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemene. Loven skal også skape like konkurransevilkår mellom næringsdrivende.
Man har naturlig nok spørsmål til hvilke innvirkninger den nye kassaloven vil få for ens eget foretak, spesielt hvis bedriften per dags dato bruker eller planlegger å anskaffe et kassasystem. Under har vi forsøkt å besvare de mest vanlige spørsmålene.

Kan jeg bruke mitt nåværende kassesystem etter 01.01.2017?
Dersom man allerede eier et kassasystem som ikke tilfredstiller kravene i henhold til den nye regnskapsloven, kan man fortsatt bruke denne til 01.01.2019.

Kan jeg kjøpe et «ikke-godkjent» kassasystem nå?
Man kan kjøpe et kassasystem som ikke dekker kravene i henhold til den nye regnskapsloven, så lenge dette kjøpes før 01.01.2017. Deretter kan man bruke kassasystemet til 01.01.2019.

Hvilket systemer er godkjente i dag?
Per dags kjenner vi ikke til noen systemleverandører som tilbyr betalingsløsninger som dekker kravene i henhold til den nye regnskapsloven. Teknisk informasjon om den norske SAF-T eksportformatet som er en del av den nye forskriften ble sendt pr. epost fra Skattedirektoratet 08.07.2016 til systemleverandørene som har vært med på tidligere møter, men er fremdeles ikke gjort tilgjengelig på Skattedirektoratets sine hjemmesider.
Vær derfor spesielt oppmerksom dersom en selger hevder at systemet er «godkjent», og krev å få se produkterklæringen på dette. Produkterklæringen leveres av systemleverandør i Altinn med skjemaet RF-1348.

Vil jeg merke noen daglig forskjell ved kassasystemet etter at det er produkterklært?
Her har vi notert ned noen av endringene som kunder vil merke i den daglige bruken:
– Man vil blant annet ikke lengre kunne skrive ut mange kvitteringskopier – kun én.
– Alle systemer skal ha integrert skuff. Unntaket er restaurantmiljøer hvor kelnere tar betalt ved bordene og butikker som ikke mottar kontanter.
– Alle åpninger av skuff skal registreres på oppgjøret. Dette gjelder også åpninger med nødåpner.
– Det skal ikke være mulig å starte ett nytt salg dersom skuffen er åpen.
– Systemet skal generere kvittering uavhengig av om kunden ønsker denne. Det vil derfor i de fleste tilfeller ikke lenger være mulig å skru av kvittering og spørre kunden slik man har gjort tidligere.

Vil mitt nåværende kassesystem bli oppdatert, slik at det vil bli produkterkært?
Hvorvidt deres nåværende kassasystem vil bli oppdatert, slik at det blir produkterklært, vil variere fra leverandør til leverandør. Vi vet at de fleste utgåtte modeller av tradisjonelle kasser mest sannsynlig ikke vil bli godkjent, men også flere butikkdataprogramvarer, da spesielt programvarer som har blitt importert fra utlandet, som nå må tilpasse seg norske lover og regler.

Må man ha datakasse?
Det er ingen krav i loven som tilsier at man må ha en datakasse. Så lenge kassasystemet tilfredsstiller forskriften og er produkterklært, vil det være lov å bruke det. Vi regner med at det enten vil være mulig å oppgradere noen av dagens modeller, eller at det vil komme nye modeller på markedet som vil være produkterklærte.

Når starter dere oppgraderingen av mitt system?
Programvaren Z-POS er godt i rute med tanke på de nye kravene. Stort sett har alle krav som er blitt fastsatt pr. dags dato allerede blitt implementert, og implementeringen av det påkrevde elektroniske formatet vil påbegynnes så snart all teknisk dokumentasjon blir utgitt av Skatteetaten.
Alle systemer som blir solgt etter 01.01.2017 vil tilfredstille kravene, og vi regner med at oppgraderingen av alle eksisterende kunder vil være gjort i løpet av 2017.

Kilder
1) http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/skd-meldinger/28229037-forskrift-om-krav-til-kassasystem.pdf
2) http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Bokforing-og-regnskap/Nye-krav-til-kassasystem/